Certificering

HACCP - T&N Catering is een HACCP gecertificeerd productiebedrijf.
HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points.
Vrij vertaald: een analyse van kritische punten waarop extra goed gelet moet worden. Bij HACCP wordt het hele productieproces nagelopen op mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid. Die gevaren worden in HACCP benoemd en de daaraan verbonden risico's worden beheerst.

SKAL/EKO - T&N Catering is een SKAL gecertificeerd productiebedrijf.
Ieder biologisch bedrijf wordt gecontroleerd door Skal. Deze controle-organisatie ziet er streng op toe dat het bedrijf zich aan de EKO-eisen houdt. Een soort politie dus. Wie aan de voorschriften voldoet mag het product "biologisch" noemen en het EKO-keurmerk gebruiken. Zo weet u dat het ook echt biologisch is, dus betrouwbaar.