Pers

Haeghe Groep: DOEGOED-Pluim
De directie van de Haeghe Groep spreekt haar waardering uit voor het feit dat T&N Catering conform de afspraak van het Kerketuinen Akkoord een contract is aangegaan met Haeghe Groep/Diensten om medewerkers te doen integreren op de reguliere arbeidsmarkt. T&N Catering is een voorbeeld voor andere organisaties c.q. instellingen en ontvangt daarom de DOEGOED-Pluim.

Haeghe Groep

Drs. G.A. van Ettekoven
Plv. Algemeen Directeur